YENİ TİP İMAR YÖNETMELİĞİNE RESMİ ERTELEME

YENİ TİP İMAR YÖNETMELİĞİNE RESMİ ERTELEME

YENİ TİP İMAR YÖNETMELİĞİNE RESMİ ERTELEME

2017-04-10 02:00:54

1 Ocak 2016’da yürürlüğe girmesi beklenen daha sonra 1 Ocak 2017'ye ertelenen Yeni Tip İmar Yönetmeliği'ne  bir erteleme daha geldi.

 
8 Aralık 2016  tarihinde  29912 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan ''PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK '' için geçici 10 uncu maddesi değiştirilmiştir.

 Madde 1- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 10 uncu maddesinde yer alan ''1/1/2017'' ibaresi '30/06/2017' olarak değiştirilmiştir.

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161208-8.htm